Bijlessen

Sandenborg biedt bijlessen voor scholieren en/of studenten op alle niveaus. Bijlessen worden zowel individueel als in 2-tallen aangeboden.

In de bijlessen komen alle vaardigheden aan bod: spreken, luisteren, schrijven, lezen. Uiteraard wordt uitgebreid aandacht besteed aan de grammatica. Ook kennis van het land komt aan de orde.

De bijlessen duren een uur en worden in overleg afgesproken.